KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:  
   
CEIT a.s.,  
Univerzitná 8661/6A  
010 08 Žilina  
Slovenská republika  
   
Nina Dzedzinová  
tel.: 02/ 2082 2136  
fax: 02/ 2082 2223  
e-mail: dzedzinova@trend.sk  
   
Henrieta Tomašcová  
tel.: 0905 243 796  
e-mail: henrieta.tomascova@ceitgroup.eu  
   
KONTAKTNÝ FORMULÁR: