Konferencia spoločnosti CEIT a TREND
  Organizovaná pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
a Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky
 
     
 
Digitálny podnik 2015
   
"Technológie a metódy pre podporu vývoja produktov, projektovania a riadenia výrobných systémov"
Trendy, technológie, inovácie z pohľadu popredných nadnárodných výskumných inštitútov
   
Téma podujatia – v európskej strategickej línii "Industry 4.0" – prepojená na hlavné strategické priority na RIS3. Platforma na praktické smerovanie strategických priorít RIS3 v reálnych podmienkach Slovenska. Tematika klastrovania podnikov.
  Budúcnosť priemyselnej automatizácie a robotiky. Nová koncepcia priemyselných robotov.
(Co-worker roboty)
  Automatizácia logistiky – realita verzus vízia – ukážky z priemyselných aplikácií
  Plánovanie procesov a ich simulácia – fakty
pre správne investičné rozhodnutie
  Technológie rapid prototyping – štandardný
nástroj vývoja produktov
  Virtuálna / rozšírená realita – budúcnosť
tréningu operátorov
   
16. – 17. jún 2015  Holiday Inn Žilina
 
Skupina CEIT reflektuje na aktuálne výzvy, podnety technologického sveta a potreby klientov. Predstavujeme už tradíciu konferencií a prichádzame s kvalitným podujatím, rozdeleným do dvoch častí. Odborné prednášky a riešenia konkrétnych podnikov potvrdia praktické úlohy počas workshopov. Preto si nenechajte ujsť a rezervujte si termín už teraz!
   
Partneri podujatia:
CEIT, a. s., CEIT Technical Innovation, s.r.o., CEIT Consulting, s.r.o.
   
Odborný garant podujatia  
Digitálny podnik je CEIT, a. s.  
   
Rokovací jazyk:
slovenský, český, anglický