Digitálny podnik 2015
 
8. ročník konferencie spoločnosti CEIT
  Technológie a metódy pre podporu vývoja produktov, projektovania
a riadenia výrobných systémov
16. – 17. jún 2015  Holiday Inn Žilina
     
 
     
             
 
     
     
  Partneri konferencie  
     
     
     
 
Usporiadatelia  
 
     
     
 
Generálny partner
 
     
     
 
Pod záštitou  
 
     
     
 
Reklamní partneri    
 
     
     
 
Partneri      
 
     
     
 
Mediálni partneri      
     
 
 
     
     
 
Produkčný partner
 
     
     
 
Bártrový partner